V týchto dňoch ste dostali do schránok moje prvé noviny, kde informujem o svoj odvedenej práci, o víziách, či ambíciách. Prajem Vám príjemné čítanie. 

Noviny Marián Murín