Vo svojej kandidatúre sa opieram o päť hlavných pilierov, ktoré považujem za rozhodujúce na poste župana. Sú to skúsenosti s riadením samosprávy, nutnosť vyriešiť najpálčivejšie problémy v kompetencii Žilinského samosprávneho kraja – cesty, zdravotníctvo, sociálna oblasť, stredné školstvo, efektívne hospodárenie a poznateľnosť župy. Výsledkom musí byť bezpečná a zdravá župa, ktorá zvýši kvalitu života jej obyvateľov.

Skúsenosti,odbornosť, odvaha a cieľavedomosť

Som starosta obce Mútne, ktorú som prevzal s dlhom takmer 600-tisíc eur, dnes hospodárime s vyrovnaným rozpočtom, vybudovali sme nové cesty, máme 28 km vozoviek bez jediného výtlku, postavili sme najväčšiu športovú halu na Slovensku za uplynulých 27 rokov – čisto z obecného rozpočtu a vybudovali sme zdravotné stredisko, ktoré u nás nikdy predtým nebolo. Dokonca sme v tomto roku otvorili aj ambulanciu zubára a budujeme novú infraštruktúru, aby obyvatelia mali kde stavať rodinné domy a mali motiváciu v dedine žiť a vychovávať tu svoje deti. Prečo by sa to nemohlo premostiť do kraja?

Bezpečný a zdravý kraj

Čo tým myslím? Nastavenie priorít! Na čo nám je zopár kilometrov cyklotrasy za milióny eur, ktorá je využiteľná len niekoľko mesiacov v roku pri predpoklade priaznivého počasia? Oveľa viac nám chýbajú popri hlavných župných cestách chodníky pre bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky. Nič proti cyklistom, sám rád športujem, no najskôr budujme, čo je pre ľudí dôležitejšie. A cesty?
Veď diaľnica končí na začiatku kraja, a pokračuje na jeho konci… 

Peniaze tam, kam patria 

Na tvorbe rozpočtu by sa mala okrem volených zástupcov spolupodieľať aj verejnosť. Efektívne využívanie financií pri nákupoch prístrojov do nemocníc, čakať na výmenu kĺbov a iné operácie niekoľko rokov. Rozmeňme si župný rozpočet na drobné, po položkách
a zistíme, kde všade sa dá ušetriť. Ušetrené peniaze späť investujme do ciest, nemocníc, do zdravia, lepšej kvality života občanov.

Spoznaj svoj kraj

Za viac ako 15 rokov existencie VÚC len 20 percent ľudí vie, aké sú jeho kompetencie, právomoci. Ak má mať župa svoje opodstatnenie, musí sa viac otvoriť ľuďom. Na druhej strany príliš málo ľudí vie, v čom im môže župa poslúžiť, pomôcť. Ja vám to poviem. Kraj treba viac otvoriť turistom, prilákať ich do našich krásnych končín.

“Vyliečme náš kraj”

Nedovolím, aby si ľudia nosili toaletný papier do nemocníc. Treba zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti v našom kraji. Tiež treba investovať do centier sociálnych služieb, v ktorých nachádzajú pomoc aj ťažko chorí. Musíme im venovať pozornosť, nielen si pri nich získavať hlasy.