Z môjho Facebooku

Pre tých, ktorí majú úver zo ŠFRB!!!

V zmysle § 10, odst. 7, zákona č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania a novely zákona č. 244/2017, § 23b je možné požiadať o odpustenie 2 000,- Eur na jedno dieťa z úveru poskytnutého na obstaranie bytu, rod. domu. Týka sa to detí narodených v čase trvania zmluvy a zmluva o úvere bola uzatvorená do 31.12.2013. Pre bližšie informácie kontaktujte p. Cipovovú, kanceláriu má na Mestskom úrade v Námestove. Tel. číslo: 043/5504723. Kontaktné miesta pre ostatné okresy si musíte pohľadať na internete.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Priatelia, prosím pomôžme našim poslancom... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Tak priatelia, máme to tu čierne na bielom. Nehral som špinavú hru a nikdy hrať nebudem. ... See MoreSee Less

View on Facebook

 

 

Marian Murin Homepage

 

Priatelia,

rozhodol som sa uchádzať o dôveru ľudí
v Žilinskom kraji. Tí, čo ma poznajú, vedia,
že pomenúvam veci otvorene, priamo a na rovinu.
Aj keď sa to niekedy ťažko počúva. Nie som ten,
čo uteká pred problémami – sú na to, aby sa riešili. Vítam každý dobrý nápad a rešpektujem kritiku, pokiaľ je konštruktívna, k veci.
Rád prijímam výzvy, a preto kandidujem na žilinského župana.
Ja osobne túto kandidatúru vnímam ako súťaž, nie boj. Súťaž o náš lepší kraj. Verím, že kampaň na žilinského župana súťažou ostane.
Nech v nej dominujú programové vízie a vecnosť, politická kultúra a hodnoty. Nech neskĺzne do roviny invektív a osočovania podľa hesla: kde chýbajú argumenty, nastupuje zloba. Stále platí,
že kto chce, palicu si nájde, ale každá palica má dva konce.

Ďakujem za priazeň a podporu,
Marián Murín

Transparentný účet

SK9709000000005132050686

Moju kampaň môžete podporiť výlučne bezhotovostným prevodom na môj transparentný účet. Prostriedky vložené priamo na účet nemôžu byť prijaté. Moju kampaň môžu v zmysle zákona podporiť: fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, v opačnom prípade budú poukázané prostriedky vrátené.